Home / Cestování / PA�eklady na dovolenA�
PA�eklady na dovolenA�

PA�eklady na dovolenA�

ZnA?te to, po celoroA?nA� dA�inA� a plA?novA?nA� dovolenA� je „den D“ koneA?nA� tady! Ano, dovolenA? zaA?ala. Slunce, moA�e, pA�sek, pA�A�padnA� hory a A?erstvA? vzduch. KromA� toho VA?s jistA� zajA�mA? i bezproblA�movA? cesta nebo dobrA? hotel. SouA?A?stA� dobrA� dovolenA� bA?vA? takA� delegA?t cestovnA�ho ruchu, kterA? ve vA?raznA� mA�A�e ovlivA?uje dojmy z pobytu. PA�ekladatelskA? a tlumoA?nickA? agentura Aspena vA?m o tom A�ekne vA�c.

Jak poznat dobrou cestovnA� kancelA?A�?

A�Pokud si teprve vybA�rA?te svou nejlepA?A� dovolenou, dobA�e popA�emA?A?lejte, sluA?by jejA�A? cestovnA� kancelA?A�e vyuA?ijete. ObezA�etnostA� se mA?A?ete vyhnout spoustA� zbyteA?nA?ch komplikacA�. VhodnA� je, pokud si dopA�edu seA?enete reference od znA?mA?ch nebo z internetovA?ch fA?r. Pozor na reklamy, nenechte se jimi zlA?kat! VA?dy si nechte vypoA?A�tat vA?slednou cenu vA?etnA� vA?ech poplatkA?, abyste nakonec nebyli v A?oku. Prostudujte vA?echny dostupnA� informace o nabA�dkA?ch zA?jezdA?, kam byste nejradA�ji cestovali. PA�i vA?bA�ru si vyA?A?dejte vA?echny formulA?A�e, aA? uA? v pA�semnA� nebo elektronickA� verzi. ZamA�A�te se na platnost pojiA?tA�nA� proti A?padku cestovnA� kancelA?A�e A?i insolventnosti, na obecnA� a reklamaA?nA� podmA�nky a vyA?A?dejte si i podrobnA� informace o nabA�dce cestovnA�ho pojiA?tA�nA�, jakoA? i stornu zA?jezdu ze zdravotnA�ch a vA?A?nA?ch rodinnA?ch problA�mA?. Po A?hradA� si nezapomeA?te vyA?A?dat doklad o zaplacenA�.

Jak poznA?m dobrA�ho delegA?ta cestovnA�ho ruchu?

A�DobrA? delegA?t by vA?s mA�l vyzvednout po pA�A�letu na letiA?ti, poskytnout zA?kladnA� informace o hotelu a destinacA�, bA?t vA?m vA?dy k dispozici a na konci pobytu VA?s zase doprovodit na letiA?tA�. DelegA?t cestovnA�ho ruchu, kterA? se o svA� klienty zajA�mA?, je zastiA?enA� nonstop. Co je ale nejdA?leA?itA�jA?A�, mA�l by mA�t nastudovala historii zemA�, jejA� kulturu a mA�stnA� zvyklosti. TakA� by mA�l umA�t doporuA?it pA�A�rodnA� a kulturnA� atrakce v okolA�, ale i zdravotnA� stA�edisko s kvalitnA�mi sluA?bami. PerfektnA� znalost jazyka a schopnost udA�lat pA�eklad je samozA�ejmostA�, protoA?e v pA�A�padA� potA�eby by vA?m mA�l poskytnout tlumoA?enA� do angliA?tiny nebo do mA�stnA�ho jazyka a tak pomoci pA�eklenout nejen jazykovou, ale i kulturnA� bariA�ru.

Co kdyA? nastane neoA?ekA?vanA? udA?lost?

A�Pokud nastane nA�jakA? neoA?ekA?vanA? udA?lost, napA�A�klad onemocnA�te nebo vA?s okradou, neprodlenA� kontaktujte vaA?eho delegA?ta. Komunikace mezi turisty a domA?cA�mi obyvateli je nA?plnA� jeho prA?ce, a proto je povinen vyjA�t vA?m vstA�A�c. TlumoA?enA� je A?stnA� pA�evod verbA?lnA�ho projevu ze zdrojovA�ho do cA�lovA�ho jazyka, to znamenA?, A?e delegA?t vA?m bude A?stnA� pA�eklA?dat pA�i jednA?nA� s policiA�, lA�kaA�i nebo samotnA?mi obyvateli vaA?eho cA�lovA�ho mA�sta. PA�eklad je pA�semnA? pA�evod textu ze zdrojovA�ho jazyka do cA�lovA�ho jazyka. Ten mA?A?ete potA�ebovat napA�A�klad pA�i sepisovA?nA� A?kodnA� udA?losti a podobnA�.

A�AA? uA? je vaA?e vysnA�nA? destinace na letoA?nA� dovolenou kdekoliv, pokud neovlA?dA?te jazyk danA� zemA�, urA?itA� se VA?m sejde nA�kdo, kdo vA?m pomA?A?e s tlumoA?enA�m a pA�eklady. Pokud cestujete na vlastnA� pA�st, ale pA�ece potA�ebujete nA�co pA�eloA?it nebo pA�etlumoA?it, dovolujeme si upozornit na spoleA?nost Aspena, dlouholetA�ho lA�dra v oblasti pA�ekladA? a tlumoA?enA�, kterA? spolupracuje s jazykovA?mi odbornA�ky a rodilA?mi mluvA?A�mi se specializacA� zejmA�na na jazyky stA�ednA� a vA?chodnA� Evropy.

A�PA�ejeme A?A?astnou a hlavnA� bezproblA�movou dovolenou, na kterou budete vzpomA�nat bA�hem celA�ho roku.

Komentovat

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

*

Zpět nahoru
Shares