Home / Design & Tech / SystA�m pA�ivolA?nA� personA?lu uniBells je vytvoA�en speciA?lnA� pro efektivnA� a rychlou obsluhu zA?kaznA�kA?
SystA�m pA�ivolA?nA� personA?lu uniBells je vytvoA�en speciA?lnA� pro efektivnA� a rychlou obsluhu zA?kaznA�kA?

SystA�m pA�ivolA?nA� personA?lu uniBells je vytvoA�en speciA?lnA� pro efektivnA� a rychlou obsluhu zA?kaznA�kA?

SystA�m pA�ivolA?nA� personA?lu uniBells je vytvoA�en speciA?lnA� pro efektivnA� a rychlou obsluhu zA?kaznA�kA?, umoA?A?uje pozvednout zA?kaznickA? servis na novou A?roveA?, udA�lat proces objednA?vA?nA� pohodlnA�jA?A�m a pA�A�jemnA�jA?A�m, zA?roveA? zvA?A?it obrat a zvednout prestiA? vaA?eho podniku.

BezdrA?tovA? systA�m pA�ivolA?nA� personA?lu je zvlA?A?tA� vhodnA? pro restaurace, kavA?rny, kina, bowlingovA? centra a spa salA?ny. NenuA?te svA� klienty podA�let se na organizaci servisu, jako vyhledA?vA?nA� A?A�A?nA�kA? nebo vrchnA�ho, rezervaci a sledovA?nA� fronty. V konkurenA?nA�m prostA�edA� je nutnA� se postarat o dokonalA? servis pro hosty.

BezdrA?tovA? tlaA?A�tka uniBells se umA�sA?ujA� na stolcA�ch nA?vA?tA�vnA�kA?. Po jeho stisknutA� se A?A�slo stolku zobrazA� na terminA?lu, zA?roveA? se mA?A?e odeslat signA?l na pager zamA�stnance. PA�A�stroj rovnA�A? upozorA?uje personA?l pA�pnutA�m nebo vibracA�. VaA?i hostA� budou zajistA� spokojeni a�� systA�m pA�ivolA?nA� personA?lu uniBells vA?m v tom rozhodnA� pomA?A?e! Rychle, pohodlnA� a vA?hodnA�!

Co systA�m pA�inA?A?A�?

ZkvalitnA�nA� zA?kaznickA�ho servisu a�� nA?vA?tA�vnA�k nemusA� vyhledA?vat oA?ima zamA�stnance restaurace a pA�emA?A?let o tom, jak zA�skat jeho pozornost, aby si nA�co objednat, zaplatit A?A?et nebo se na nA�co zeptat.

NavA?A?enA� zisku vzhledem ke zrychlenA� poskytovA?nA� sluA?eb.

RA?st efektivity prA?ce, jelikoA? jeden zamA�stnanec mA?A?e pA�ijmout objednA?vky z nA�kolika stolkA?, a tak odbavit bA�hem dne vA�ce hostA? a pA�inA�st vA?m zvA?A?enA� pA�A�jmu.

ProA? UniBells?

Pracujeme na implementaci technologie pro zlepA?enA� kvality sluA?eb a automatizaci servisu. Produkt je technicky jednoduchA?, kompaktnA� a patA�A� do skupiny rozpoA?tovA?ch A�eA?enA�. Jakmile bude integrovA?na do vaA?eho obchodnA�ho modelu, jiA? od prvnA�ho okamA?iku pocA�tA�te zvA?A?enA� loajality zA?kaznA�kA? a rA?st pasivnA�ho pA�A�jmu.

ProA? nA?m klienti vA�A�A�?

SpoleA?nost UniBells respektuje a vA?A?A� si svA?ch zA?kaznA�kA?. ZA�skali jsme cennA� zkuA?enosti v konfigurovA?nA� tA�chto systA�mA? a poprodejnA�mu servisu. TA?m odbornA�kA? poskytuje kvalifikovanA� sluA?by bA�hem nastavenA� systA�mu a konzultace o nejlepA?A�m A�eA?enA� v konkrA�tnA�m prostoru. NabA�zA�me moA?nost bezplatnA� vyzkouA?et zaA�A�zenA� ve vaA?em podniku. Bereme odpovA�dnost za odvedenou prA?ci a velmi si cenA�me dlouhodobA?ch vztahA? se zA?kaznA�ky, proto jsme vA?dy pA�ipravenA� odpovA�dA�t na vaA?e dotazy a poskytnout pomoc v pA�A�padA� jakA?chkoli obtA�A?A�.

ProA? je s nA?mi pohodlnA� spolupracovat?

KancelA?A� spoleA?nosti se nachA?zA� v Praze, ale jsme schopni dodat zaA�A�zenA� kamkoli po A?eskA� republice. Usilujeme o dokonalost, proto je pro nA?s dA?leA?itA?m vA?A? nA?zor, budeme rA?di za vaA?e pA�ipomA�nky a nA?vrhy na zlepA?enA� sluA?eb uniBells.

unibells

Komentovat

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

*

Zpět nahoru
Shares