Home / Lifestyle / Nepřeložitelné fráze
Nepřeložitelné fráze

Nepřeložitelné fráze

Pokud ovládáte některý z cizích jazyků, jistě víte, jaké je občas náročné přeložit určité fráze. Doslovný překlad totiž často nedává smysl. V takových případech se využívá tzv. jazyková lokalizace, která není pouze mechanickým lingvistickým překladem, ale jde tu o komplexní proces. V praxi to znamená, že když se produkt převádí z jednoho jazyka do druhého, tak jsou při něm zohledněny i tržní, jazykové, kulturní a další specifické zvyklosti určité země. Každý stát má své typické danosti, což vede také k tomu, že využívá odlišné fráze. Pojďme se nyní podívat na několik brilantních spojení, které prostě nejde přeložit doslovně.

Tak trochu zábava

 Nedávejte rtěnku na prase. Nač přilévat olej do ohně? Ano, i takto nějak by zněly určité fráze, kdybychom se je snažili přeložit doslovně. Spojení, které znamenají více než součet slov, zvykneme nazývat i idiomy. Jde o jazykové zvláštnosti vlastní určitému jazyce. Má je každá země včetně Česka. Nejednou zůstaneme v němém úžasu, když vložíme do překladače neznámou větu a vznikne nám z toho něco zcela absurdní. Nahlížet ale třeba na hloubku, podstatu a metaforičnost dané fráze. Mechanické překlady bývají skutečně komické. Věříme, že následující příklady Vás příjemně pobaví, i když v konečném důsledku mohou být myšleny zcela vážně.

Nechápu, o čem ta osoba mluví čili Jak to chodí v Německu

 Ačkoliv každá země má své jedinečné idiomy, některé jsou společné, a tudíž mají i stejný význam. Jedním z nich je i německé Die Katze jim Sack kaufen. Doslovný překlad z němčiny znamená Kupovat zajíce v pytli. Každý Čech asi ví, že je to nákup něčeho, co jste si předem neprověřili, a tedy nevíte, co jste koupili. Toto pro nás známé spojení zní ale pro mnohé cizince podivně. Znají ho také Poláci, Švédové, Lotyši a Norové. V angličtině obvykle používá něco ve smyslu Nechat kočku vyjít ven z pytle. Zde se už ale myslí, že se chystáme odkrýt něco tajného. Mnohem komičtější je možná pro nás německá fráze Tomaten auf den Augen haben. Kdo ovládá německý jazyk, tak by to jistě přeložil jako Mít rajčata na očích. Význam je asi takový, že osoba, o které mluvíme, že má rajčata na očích, nevidí to, co je zjevné (což vidí všichni). U nás je to možná srovnatelné se symbolikou růžových brýlí. Německou frazeologii uzavřeme výrazem Ich verstehe nur Bahnhof (rozumím jen nádraží). Vystihuje to situaci, když absolutně nechápete, o čem určitá osoba mluví.

Ve Francii polykají užovky a mění se z kohouta na osla

 Francouzská fráze Sauter du Coq à l’âne hovoří o tom, jak se může důstojný člověk změnit na pitomce, když neustále mění témata bez logiky. Může to také znamenat, že pravdu upravuje podle toho, s kým se právě mluví a jak chce zaujmout. Avaler des couleuvres (spolknout užovky) vypovídá zase o uražená člověku, který není schopen vést dále rozhovor a odpovídat na otázky. Za zmínku stojí i idiom Se regarder en chiens de faïence (dívat se na sebe jako kamenní psi) ve významu dívat se na sebe chladně, s nedůvěrou. K Francii si dovolíme ještě jeden výraz Les carottes sont cuites (mrkve jsou vařené). Známější alternativou může být výraz kostky jsou vrženy nebo nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem. Tady už je asi každému z nás hned jasné, o co jde. Prostě je to o tom, že vzniklou situaci nejde změnit.

Rusové rádi létají napříč Evropou a brousí sekery na hlavách

 Frázi Letící napříč Evropou (Галопом по Европам) můžeme vysvětlit jak udělat něco rychle a náhodně. Známým ruským idiomů je i брать / взять себя в руки (vzít sebe do rukou), v našem pojetí možná i vzít osud do vlastních rukou. Němci mají na toto také výraz Sich zusammenreißen (strhne sám sebe). Podobné překlady má polština: u Poláků je to totiž Wziąć się w garść (vzít se v pěst). Fráze se chápe ve smyslu postarat se o sebe, nespoléhat se více na pomoc jiných. A co tak zaostřit sekeru na někoho hlavě (Хоть кол на голове теши)? Pokud někomu řeknete, že byste mohli na jeho hlavě brousit sekeru, pravděpodobně máte na mysli velmi tvrdohlavého člověka. Náš článek uzavřeme výrazem На воре и шапка горит (Na zloději i čepice hoří). Vypovídá to o člověku, který má špatné svědomí.

V případě, že si uvědomujete nutnost překládat texty lokalizovanou a ne doslovně, ale netroufáte si na to sami, k dispozici je i špičková překladatelská agentura Aspena.

Komentovat

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zpět nahoru
Shares