Home / Peníze / DRFG dluhopisy a investice – ZhodnocenA� v perspektivnA�ch spoleA?nostech a projektech
DRFG dluhopisy a investice – ZhodnocenA� v perspektivnA�ch spoleA?nostech a projektech

DRFG dluhopisy a investice – ZhodnocenA� v perspektivnA�ch spoleA?nostech a projektech

InvestiA?nA� skupina DRFGA�- jejA�m cA�lemA�je zhodnocovat kapitA?l prostA�ednictvA�m investic doA�majetkovA?ch podA�lA? vA�perspektivnA�ch spoleA?nostech aA�projektech.

SpoleA?nost DRGF jiA? od svA�ho vzniku dA?vA? pA�A�leA?itost perspektivnA�m projektA?m napA�A�A? nejrozliA?nA�jA?A�mi oblastmi. InvestiA?nA� skupina zA?stA?vA? iA�nadA?le otevA�enA? vA?em atraktivnA�m pA�A�leA?itostem, primA?rnA� se vA?ak rozhodli vA�novat A?tyA�em oblastem, kterA?mi jsou nemovitosti, zdravotnictvA�, energetika,A�finanA?nA� sluA?by aA�telekomunikace.

Za poslednA� dva roky skupina znA?sobila spravovanA? majetek na tA�i miliardy. Pro kvalifikovanA� investory se tak nabA�zejA� potenciA?lnA� vA?nosnA�A�DRFG dluhopisy.A�NabA�zA� se moA?nost jednorA?zovA� iA�pravidelnA� investice od 100A�KA?.A�DRFG dluhopisyA�jsou vhodnA� pro vyvA?A?enA�A�investory, kteA�A� tolerujA� malou mA�ru rizika aA�konzistentnA� vA?nosy. MinimA?lnA� doporuA?enA? investiA?nA� horizont je tA�i roky.

Fond investuje pA�evA?A?nA� do korporA?tnA�ch dluhopisA? s vysokou kredibilitou a takA� do dluhopisA? EU bank.V rA?mci investiA?nA� strategie fondu je pro klienty oA?ekA?vA?n A?istA? vA?nos 3,5A�% p.a. VelkA? dA?leA?itost je kladena na linearitu a pA�edvA�datelnost vA?nosu. Fond investuje pA�evA?A?nA� do korporA?tnA�ch dluhopisA? s vysokou kredibilitou a takA� do dluhopisA? EU bank. Fond je denominovA?n do A?eskA� koruny.

DalA?A� investiA?nA� A?innosti skupiny DRFG

Nemovitosti

Investice do dlouhodobA� perspektivnA�ch nemovitostA�. HlavnA�mi kritA�rii pro akvizici jsou vA?nosnost, poloha projektu a moA?nosti rozvoje.A�Fond investuje pouze do jiA? fungujA�cA�ch, spoleA?ensky aA�morA?lnA� akceptovatelnA?ch projektA? sA�dlouhodobA?m potenciA?lem konzistentnA�ho vA?nosu.

ZdravotnictvA�

PA�ejA� si bA?t vyhledA?vanou lA�kA?renskou sA�tA� pro kaA?dA�ho, kdo znA? skuteA?nou hodnotu svA�ho zdravA�.A�Do rozvoje sA�tA� lA�kA?ren chce investovat 300 milionA? korun, hodlA? se stA?t trojkou za A�etA�zci Dr. Max a LA�kA?rna Benu, uvedl majoritnA� vlastnA�k skupiny DRFG David RusA?A?k.

Energetika

TeplA?renstvA�, kombinovanA? vA?roba elektA�iny a tepla, vA�trnA� a vodnA� elektrA?rny.

 

Komentovat

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

*

Zpět nahoru
Shares