Home / Pro muže / Zahrajte si bezva sportovnA� hru Dribble King
Zahrajte si bezva sportovnA� hru Dribble King

Zahrajte si bezva sportovnA� hru Dribble King

V NA�mecku se v roce 2006 odehrA?lo pomA�rnA� zajA�mavA� mistrovstvA� svA�ta ve fotbale, coA? samo sebou nemohlo uniknout pozornosti hernA�ch vA?vojA?A�A? z celA�ho svA�ta. Ani domA?cA� se nemohli nechat zahanbit a vzniklo nA�kolik fotbalovA?ch her, mezi neA? mA?A?eme zaA�adit i hru s nA?zvem Deutschland 2006: DribbelkA�nig.

Dribble King

V podstatA� se nejednA? o fotbalovou hru v klasickA�m slova smyslu, jak je znA?me, protoA?e s hrA?A?i nepohybujete pA�A�mo, ale posA�lA?te ho urA?itA?m smA�rem a snaA?A�te se vyhnout soupeA�ovA?m hrA?A?A?m. Jde o logickou hru, kde provA�A�A�te svA� taktickA� fotbalovA� myA?lenA�. Askolem je dostat se v poslednA�ch minutA?ch zA?pasu pA�es vA?echny pA�ekA?A?ky a rozhodnout dosud remA�zovA? zA?pas ve prospA�ch vlastnA�ho celku. VybA�rat mA?A?ete ze vA?ech A?A?astnA�kA? mistrovstvA� svA�ta, takA?e se tedy tA�A?te i na A?eskou vlajeA?ku. Po zaA?A?tku hry se objevA�te s panA?A?kem a mA�A?em u nohy na jednA� stranA� hracA� plochy a snaA?A�te se dostat na druhou stranu, kde se nachA?zA� branka, do nA�A? musA�te vstA�elit rozhodujA�cA� gA?l celA�ho utkA?nA�. PanA?A?ek se po odstartovA?nA� automaticky pohybuje dopA�edu, takA?e mu musA�te zmA�nit smA�r za pomoci pA�ipravenA?ch A?ipek, kterA� se nachA?zA� v hornA� A?A?sti obrazovky. ZpoA?A?tku se nejednA? o nijak nA?roA?nA� problA�my a branku lze vstA�elit pomA�rnA� jednoduA?e. Postupem A?asu ale musA�te A�eA?it sloA?itA�jA?A� A?koly, jako napA�A�klad jak se vyhnout surovA?m soupeA�ovA?m obrA?ncA?m, kteA�A� nekompromisnA� faulujA�, pokud mA?te mA�A? u nohy. BA�hem hry se setkA?te i s vA?jimkou, kdy nezaA?A�nA?te s mA�A?em na noze, ale svA�mu soupeA�i ho musA�te za kaA?dou cenu skluzem A?istA� odebrat. NesmA�te se nechat faulovat ani za cenu A?lutA� karty pro soupeA�e, protoA?e tA�m hra konA?A�.

NevA?hodou celA� hry mA?A?e bA?t skuteA?nost, A?e nelze zmA�nit pA?vodnA� jazyk, coA? je nA�mA?ina, kterou kaA?dA? nevlA?dne. Nutno ovA?em poznamenat, A?e intuitivnA� ovlA?dA?nA� nedA?vA? pA�A�liA? moA?nostA� nepochopenA�, co se po hrA?A?i poA?aduje. DalA?A� kosmetickou vadou na krA?se je, A?e hrajete za anonymnA� fotbalisty, protoA?e velkA? jmA�na pA�eci jen pA�itA?hnou ke hA�e vA�ce hrA?A?A?. Jakmile vyprA?A� normA?lnA� hracA� doba, zA?pas se ukonA?A� a jestliA?e nestihnete vsA�tit rozhodujA�cA� branku, prohrajete. A?asu ale vA�tA?inou bA?vA? dostatek, takA?e se nenA� tA�eba stresovat, A?e gA?l dA?t nestA�hA?te. Pokud budete chtA�t od hry odejA�t, ale pA�A�A?tA� chcete zaA?A�t po jiA? zakonA?enA�m mA�stA�, staA?A� si nA�kam zapsat kA?d, kterA? dostanete a ten pA�A�A?tA� zadat do pA�A�sluA?nA� kolonky na zaA?A?tku hry. BA�hem hranA� mA?A?ete poslouchat hudbu, ale pokud by se vA?m nelA�bila, nenA� naprosto A?A?dnA? problA�m ji vypnout. Po vstA�elenA� dA?leA?itA� branky nechybA� ani aplaus nadA?enA?ch divA?kA? a focenA� vA?udypA�A�tomnA?ch reportA�rA?. NenA� A?patnA�, A?e pokud A?roveA? nesplnA�te, mA?A?ete si jA� zahrA?t ihned a nemusA�te zaA?A�nat A?plnA� znovu. NavA�c si hra zapamatuje, jakA� A?ipky jste pouA?ili a mA?A?ete je pouze vhodnA� pA�emA�stit.

Verdikt je pomA�rnA� jasnA?. Pokud mA?te v oblibA� fotbal a zA?roveA? si libujete v A�eA?enA� logickA?ch problA�mA?, pak je tato hra prA?vA� pro vA?s jako stvoA�enA?. Graficky se sice autoA�i nijak nevyznamenali, ale to pA�enechali jinA?m hrA?m a soustA�edili se na skvA�lou hratelnost a urA?itou nA?vykovost, protoA?e dokud se vA?m nepodaA�A� dokonA?it poslednA� A?roveA? hry, tak nebudete chtA�t skonA?it. HA�e na zajA�mavosti nemohla ubrat ani lA�ta uplynulA? od jejA�ho vzniku, tudA�A? se jednA? o jaksi nadA?asovou hru.

Komentovat

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

*

Zpět nahoru
Shares